Bli medlem

Vil du bli medlem i Venneforeningen Grytøy-Harstad Fergeselskap?

Årskontingent for 2021 er Kr 200,- pr år

Bedrifter kr.1500,- pr år

Konto: 4730 16 64385 eller Vipps 11 61 98  ( merk betalingen med navn, mobil og epost) 

Du kan også sende en epost til : post@grytlandsferga.no med følgende opplysninger:

Navn, adresse, epost, telefon.