Medlemsantall

Pr november 2017

45 Betalende Medlemmer

Vi takker alle nye for støtten til MS Grytøy