Lenker

LENKER SOM OMHANDLER M/S GRYTØY

Nordnorsk Fartøyversenter sin blogg om restaureringen av M/S Grytøy. Her legger Fartøyvernsenteret ut bilder og tekst om fremdriften av restaureringa.

M/S Grytøys offisielle Facebook-gruppe. Alt om M/S Grytøy, Bilder, Minner, Gode Historier, oppdateringer fra Venneforeingen, Dugnadsgjeng, osv.

M/S Grytøys profil på STP-Forum, et forum for deg med interesse for transport på sjø og land, kom i kontakt med andre som deler interesser, få tips og triks, og for M/S Grytøys del, masse oppdateringer på arbeid ombord, med myye bilder.

ANDRE LENKER SOM KAN VÆRE INTERRESANTE

Facebookgruppen «Gamle Harstad» for deg som oppvokst, bor, eller har bodd i Harstad. Flotte bilder, minner, og gode historier.

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Står blant annet bak prosjekter som «Hestmanden», «D/S Kysten» og «M/S Gamle Oksøy»

Hardanger Fartøyvernsenter. Står blant annet bak prosjekter som «D/S Stord 1» og «M/F Folgefonn. Egen utsilling viet til HSD

Nordnorsk Fartøyvernsenter. Står blant annet bak prosjekter som «R/S 38 Biskop Hvoslef», «M/J Anne Bro» og «M/K Sjøgutten». Vil også være til stor hjelp for vårt eget prosjekt «M/S Grytøy»

Norsk Forening for fartøyvern. Norsk forening for fartøyvern skal fremme bevaring av verneverdige fartøyer, og ivareta det frivillige fartøyvernets interesser.

Riksantikvaren. Riksantikvaren om Fartøyvern.

Skipsregistrene, søk etter fartøy i skipsregisteret.

Siste innlegg

Styreleder har ordet.

24.03.21

Status og oppdatering. Jeg starter med den gode nyheten – Vi har fått svar fra Troms – og Finnmark Fylkeskommune, som har bevilget 2,2 millioner til MS Grytøy. Dette er prioritert til prosjekter som bidrar til at båten kan bli «Sjøklar» etter riksantikvarens definisjon av begrepet. noe som tilsier at båten skal kunne sjøsettes og gå for egen maskin til nærmeste kai. Dette slik at den kan komme av slipp og vi unngår å båndlegge slipp hos NNFA, med de kostnader slik slippsetting medfører. Tildeling av midlene er delvis begrunnet i den store dugnadsinnsatsen som har vært i foreningen. Så all honnør til våre aktive medlemmer og dugnadsgjengen. Vi håper at flere melder seg til å bidra når været blir litt bedre. Vi ønsker også å engasjere «dugnadshelger» for de av oss som ikke har mulighet til å delta på dagtid. Deler av Styret og vår maritime prosjektgruppe hadde i dag møte med NNFA og vår nye Prosjektleder Jan Åge Sørlie, i disse pandemitider foregikk møtet på Teams. Vi har påbegynt planlegging og prioritering av oppgaver slik at vi skal få til en best mulig fremdrift i prosjektet og kan få MS Grytøy tilbake på sjøen. status pr nå, er at NNFA er godt i gang med brannhemming av maskinrom, og vår nye prosjektleder melder fra når det er klart for ny dugnadsinnsats på dette området. Når vi kommer over påske og det er avklart hvilke restriksjoner som gjelder vil vi komme tilbake med innkalling til årsmøte. Dersom noen har saker å melde til årsmøtet kan disse sendes styret på post@grytlandsferga.no

  1. Årsmøte 2018 Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 2018
  2. Forhondstilsagn for 2018 Kommentarer er skrudd av for Forhondstilsagn for 2018
  3. medlemstall Kommentarer er skrudd av for medlemstall
  4. Dugnad Kommentarer er skrudd av for Dugnad
  5. Medlemsmøte Kommentarer er skrudd av for Medlemsmøte
  6. Valg i venneforeningen MS Grytøy Kommentarer er skrudd av for Valg i venneforeningen MS Grytøy
  7. Årsmøtereferat 2015 Kommentarer er skrudd av for Årsmøtereferat 2015
  8. Digitaltrykk av MS Grytøy. Kommentarer er skrudd av for Digitaltrykk av MS Grytøy.
  9. Stiftelsen Uni gir kr 100000.- Kommentarer er skrudd av for Stiftelsen Uni gir kr 100000.-