Givere

Vi i venneforeninga «Grytøy-Harstad fergeselskap» takker så meget for støtten.