Dugnad

Det er nå behov for litt dugnadsinnsats utover våren og mot sommern

i første omgang skal de bordene som ikke er skiftet ut langs siden skrapes ren for maling og oljes. venneforeningen ber derfor medlemmer (både nåværende og nye, gamle som unge) om å melde seg, det legges opp til dugnad både hverdag og helg.

de av dere som ønsker og være med oss på dette kan gi beskjed til Dagfinn Gjertsen på telefon 418 06 919.

PS: ta med godt humør og gode historier.