Valg i venneforeningen MS Grytøy

Det ble gjennomført følgende enstemmige valg:
Styreleder velges for 2 år.

Leder, 2 år: Dagfinn Gjertsen (gjenvalg)
Styremedlem,1 år: Edvin M Eriksen (ikke på valg)
Styremedlem,1 år: Tormod Windsrygg (ikke på valg)
Styremedlem, 2 år: Kjell Oddvar Bendiksen (gjenvalg)
Styremedlem, 2 år: Bjørn Johnsen ( ny – vara i fjor)

Styremedlem vara, 1 år: Gunnar Daniel Hansen (ikke på valg)
Styremedlem vara, 2 år Ole Hansen (ny)

Revisor, 1 år: Sigbjørn Hansen (gjenvalg)

Valgkomitemedlem, 3 år: Tore Johansen
Valgkomitemedlem, 2 år : Sigbjørn Hansen
Valgkomitemedlem, 1 år: Svenn Samuelsen (leder)

Edvin M Eriksen
ref