Forhondstilsagn for 2018

venneforeningen har i dag fått et forhondstilsagn fra riksantikvaren på kr 1,1mill, dette betyr at NNFA ikke stopper opp i arbeidet med M/S Grytøy.