Årsmøte 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE – VENNEFORENINGA GRYTØY-HARSTAD FERGESELSKAP

Det innkalles herved til årsmøte fredag 22 mars kl 18.00. Sted: HMC bygget Hagan.

Dagsorden:

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av ordstyrer og to personer til å underskrive protokollen.

3. Årsberetning.

4. Regnskap og revisjonsberetning.

  • Regnskapsrapport for 2018 (ikke revidert) finner du her

5. Innkomne forslag

  • Endringsforslag på vedtektene finner du her. Forslagstiller Terje Flaaten-Stokkan. Det som er merket med rødt utgår, gult er ny tekst.
  • Eksklusjonsforslag finner du her. Forslagstiller Vebjørn Kleiving

6. Fastsettelse av kontingent

7. Valg

Forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Epost: post@grytlandsferga.no

Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *