Årsmøte 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

VENNEFORENINGA GRYTØY-HARSTAD FERGESELSKAP

Det innkalles herved til årsmøte fredag 22 mars kl 18.00. Sted: HMC bygget Hagan.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og registrering av stemmeberettigete.

2. Valg av sekretær, to til tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.

3.. Årsberetning

4. Regnskap og revisjonsberetning.

  • Regnskapsrapport for 2018 (ikke revidert) finner du her
  • Revisjonsberetning

5. Valg

6. Historikk og redegjørelse ved styreleder.

7. Innkomne forslag.

  • Eksklusjonsforslag finner du her. Forslagstiller Vebjørn Kleiving
  • Endringsforslag på vedtektene finner du her. Forslagstiller Terje Flaaten-Stokkan. Det som er merket med rødt utgår, gult er ny tekst.

8. Fastsettelse av kontingent

Forslag må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. Epost: post@grytlandsferga.no

Styret