Årsberetning 2014

ÅRSBERETNING 2014

Styrets sammensetning har vært:
Dagfinn Gjertsen , styreleder
Tormod Windsrygg, styremedlem
Kjell-Oddvar Bendiksen, styremedlem
Tore Johansen, styremedlem
Edvin M Eriksen, sekretær

Vara:
Eva Øye
Gunnar Daniel Hansen
Valgkomite:
Svenn Samuelsen
Vebjørn Kleiving
Svein Nydal

Regnskapsfører har vært: Vebjørn Kleiving

Revisor: Sigbjørn Hansen
I perioden har det vært avviklet 10 styremøter og ett medlemsmøte. Styret har i alt behandlet 43 protokollførte saker. I løpet av året har styremøter vært gjennomført i lokaler i Samasjøen. Det er gjennomført et betydelig dugnadsarbeid i lokalene.
Styrets arbeid:
M/S Grytøy har i perioden stått på slipp ved Nordnorsk Fartøyvernsenter samtidig som restaureringsarbeidet har blitt gjennomført i samsvar med oppsatte planer.
Våren og sommeren 2014 ble det gjennomført et større lotteri. Premie var en Nordlandsbåt samt 4 digitaltrykk av Eldar larsen. Lotteriet omfattet 2500 lodd a kr 50.- I forbindelse med loddsalget ble det gjennomført samarbeid og «stand» med Festspillene i Nord-Norge , Juksastevnet på Lundenes og matfestivalen i Lødingen. Samtlige lodd ble omsatt og lotteriet ga god inntekt. Jarl A Aspaker har i løpet av året, i samarbeid med styret, laget boka « M/S Grytøy – Historien om Grytlandsferga og Grytøy-Harstad Fergeselskap A/S. « Boka selges nå til inntekt for restaureringsarbeidet.
Vebjørn Kleiving er formelt engasjert som regnskapsfører for venneforeninga. Han disponerer venneforeningas nettbank/kontoer. Alle inn/utbetalinger skal skje etter attestasjon av to av styrets medlemmer – styreleder og sekretær. Fakturaer uten slik attestasjon og anvisning skal ikke betales. Alle transaksjoner som berører lagets kontoer i bank skal kun skje etter attestasjon og anvisning av styreleder og sekretær. Det er laget egne fullmaktsskjema for regnskapsfører, styreleder og sekretær der delegert ansvar/fullmakt framgår. (Styresak 5/2014).
I løpet av året har Venneforeninga ordnet opp i og utbetalt gammel utestående gjeld til to av foreningas initiativtakere. Arbeidet med å ordne opp i slike økonomiske forhold fra Venneforeningas oppstartfase har vært omfattende.
5.april ble det gjennomført ei markering av at det var 60 år siden Grytøy ble overtatt av Grytøy-Harstad Fergeselskap AS.
Venneforeningas Facebook-side har blitt reetablert i løpet av året. Det har vært en gjennomgang av «Årshjul» for aktuelle søknader om støtte. Ansvar for søknader er plassert hos styrets sekretær. I løpet av året er det gjort en avtale med Roy Nikolaisen med tanke på ansvar og kontakt mot Sjøfartsdirektoratet. Sanitetsforeninga på Lundenes har gitt et tilsagn om et tilskudd på kr 10.000.- til utstyr i Grytøy. Sanitetsforeninga følger opp dette når båten er klar. I januar er det innhentet kostnadsberegning for asbestfjerning i maskinrommet. Det er deretter søkt særskilt økonomisk støtte til dette kostnadskrevende arbeidet. I løpet av året har styrets medlemmer gjennomført et betydelig dugnadsarbeid på M/S Grytøy. Det har vært løpende og god kontakt med Nordnorsk fartøyvernsenter
Økonomi:
I perioden er det mottatt kr 1.610.000.- kr i statlig støtte fra Riksantikvaren. Lotteriet ga en brutto inntekt på kr 122.948.- Utgifter ved Lotteriet beløp seg til kr 23.406,50. Med andre ord en netto på nær kr 100.000.- Denne inntekten har medgått til oppgjør av «gammel» gjeld til initiativtakere i Venneforeninga.Til dette er det utbetalt to beløp – totalt kr 258. 636,64. I perioden er det mottatt medlemskontingent kr 8.500.- Overskudd for perioden var kr 43.685,81.
Eiendeler – M/S Grytøy er i balanseregnskapet satt til kr 200.000.-

Harstad 06.03.15

Dagfinn Gjertsen, Kjell-Oddvar Bendiksen, Tore Johansen, Tormod Windsrygg, Edvin M EriksenJulehilsen

Årsberetning 2014

Leder Dagfinn GjertsenJulehilsen cropped-toppbildeHS905255.jpg

Greit årsmøte i venneforeningen Grytøy-Harstad Fergeelskap den 11 mars 2015.

Styret blir det neste år slik:

Leder Dagfinn Gjertsen
Styremedlem Tormod Windsrygg
——–«——— Kjell Odvar Bendiksen
——–«——— Tore Johansen
Sekretær Edvin Eriksen
Varamann Bjørn Johnsen
—–«——– Gunnar Daniel Hansen

Revisor Sigbjørn Hansen

Valgkomite Svenn Samuelsen
—–«——– Vebjørn Kleiving
—–«——– Sigbjørn Hansen

Vi vil komme med hele årsberetningen for 2014 som egen sak senere.

Boka om MS Grytøy

1525426_10203134124736371_6433765227612739233_nBoka om MS Grytøy ble klar for salg før jul, og er ei fin bok.Fått veldig god tilbakemelding fra de som har kjøpt boka. Den selges på Nærbutikken på Lundenes og Lunde Gartneri på Grytøy.
Du får den også på flere bokhandlere i Harstad.
På Bjarkøy får du kjøpt den på kafebaren til han Bendiksen.
Boka koster kr 300,- og kan sendes over hele landet ta kontakt med Tormod Windsrygg 41204205 så ordner vi det.

Jubileumslotteri M/S Grytøy 60 år

Det er mulighet å kjøpe Jubileumslodd for MS Grytøy hos Lunde Gartneri,
alle styremedlemmer som er
Edvin Eriksen, Kjell Oddvar Bendiksen, Dagfinn Gjertsen, Tore Johansen og Tormod Windsrygg.Vi blir også å være på Sjømatfestivalen i Lødingen, Festspillene i Harstad og på Juksastevnet på Lundenes.Støtt opp – nå har du mulighet å vinne en nordlandsbåt og digitalmaleri av MS Grytøy.

Kontaktinformasjon til styret finner du her.

10247424_10201930449365239_1577073584318615482_n

Den store dagen !!!

Ja, så er den store dagen over.
Med strålende vær og god stemning, både på Lundenes og i byen, kunne vår kjære M/S Grytøy, neppe fått en bedre mottakelse.
Mannskapet fikk sin velfortjente honnør og kan se tilbake på en tur med mange utfordringer, men også mange fine stunder langs vår lange og flotte kyst.
Alle de flotte bildene og filmsnuttene som ble tatt, vil bli gode minner i årene som kommer.
Vi i venneforeninga takker alle som bidro til å skape den gode stemninga.
Ingen nevnt – ingen glemt.

Endelig hjemme !!!!!

Vår «stolte» skute er nå endelig kommet hjem ( underforstått Lundenes ) og vi takker mannskapet for en utmerket jobb. ( ikke en eneste grunnstøting eller andre uhell på den lange veien hjem).
Etter en liten «pause» drar de videre til Harstad, hvor de etter planen skal ankomme ca. kl. 18.30
Det anbefales å møte opp i god tid, da motoren er blitt veldig sprek underveis.

Vel hjem båt og mannskap !!!!

Siste etappe har begynt.

M/S Grytøy forlot Lødingen ca. kl. 10.15, men har mye motstrøm og går bare med 4 knops fart. De forventer likevel å passere Tjeldsundbrua allerede ca. 12.40.
Jeg har bedt skipperen om å holde igjen litt – hvis mulig- slik at jeg og andre som skal fotografere kan komme så langt som mulig inn i Tjeldsundet.

Siste etappe.

I kveld ca. kl. 23 var mannskapet opptatt med å fortøye båten i Lødingen.
Litt ut på formiddagen i morgen, tar de løs på siste etappe, og hvis Skipper Svenn Samuelsen «holder tunga rett i munnen» gjennom Tjeldsundet, så kan mannskapet snart se fram til en velfortjent hvil, etter en over to uker lang ferd langs vår lange kyst.
Å klare dette uten en eneste «bunnkjenning» står det respekt av.

I morgen skal jeg oppdatere så ofte som mulig – hvis tiden strekker til.
De som har behov for ytterligere informasjon kan ringe meg på tel. : 90023715

Gode minner fra M/S Grytøy

På vår facebookgruppe fikk vi idag et flott lite «leserbrev» med gode minner skrevet av Idar Kolbeinsen. Legger dett ut her også, og oppfordrer samtidig alle andre som har minner fra båten om å skrive disse på facebook, så samler vi de etterhvert her på hjemmesiden også.

Etter som hjemkomsten til «M/S Grytøy» nærmer seg, blir minnene sterkere og sterkere om de mange forskjellige situasjoner ombord gjennom flere år med ukependling. Og før det, som folkeskoleelev, for det kaltes folkeskole i de tider. Til og med framhaldskole var det, et åttende år. I all hovedsak ventet enten skoletannlegen med sitt fryktinngydende utstyr på oss eller svømmehallen med sitt, for oss, varme men klorduftende baseng når vi en skjelden gang reiste til byen. Vel, i storm og stille har toppsundet vært krysset grytidlig morgen som sent ettermiddag. Det å komme seg til byen var ingen spøk for en ung «jypling» som tenkte på krabbens ve og vel bare det var litt bevegelse i skuta, og jeg var ikke alene om å plages med sjøverk. Kan huske jeg lå skinnflat og ikke kom meg på land før leng…e etter ankomst Grøtavær, så ille kunne det være. Men som oftest var fergeturen, vi kalte den jo bare for ferga, behagelig og artig. Til venstre for trappa i nersalongen var kortbordet. Det var stor «kamp» om plassene rundt det bordet og utallige er de kortstokkene som er slitt ut der. Det bare var slik at den unge generasjonen okkuperte nersalongen og den eldre satt oppe. I byssa solgte Ole Kokk brus, små deilige solo-flasker. Tror de var på 0,20liter eller deromkring. Klarte akkurat å drikke en hel sånn på styrten før kullsyra blei for sterk. Og jeg ser ikke bort fra at mange hadde sin deby med kong nikotin ved det samme bordet. Det var ofte tåkelagt det hjørnrt der. Og så alle de godværsdagene da storparten av passasjererne satt og sto oppe på øvre dekk. Ja det kunne vært skrevet mye, antakelig måtte en skrive en bok for å beskrive det folkelivet den skapte når den ankom sine anløpsteder. Grytøy var livsnerven til bygdene langs Toppsundet, og et mer presist transportmiddel tror jeg knapt har eksistert, godt og trygt ført av, for det meste, Håkon Danielsen. Gleder meg til gjensynet med vår gamle ferge. Og gir en stor honør til de som har bragt ho hjem.
-Idar Kolbeinsen.