Sommerhilsen

M/S Grytøy ligger nå trygt fortøyd ved Fartøyvernsenteret i Gratangen og de hyggelige og dyktige «gutta» som jobber der, har lovet å passe godt på «dama» vår. Vi kan derfor senke skuldrene «litt» og ta oss noen uker ferie.
I løpet av høsten skal skuta opp på slipen for å sjekke bunnventilene etc. Er vi heldige
( restmidler ? ) blir båten stående på slipen, helt til den er ferdig restaurert om noen år.
Under Festspillene kom mange ombord for å se nærmere på båten og interessen ble ikke mindre etter at Riksantikvar Jørn Holme var ombord og overleverte fredningsvarselet.
Vi er strålende fornøyd og føler nå at prosjektet er » i havn.»

Til de av dere som ønsker å følge prosjektet nærmere, minner vi om vår facebookside og STP – forumet. Der ligger det bl.a flere bilder av båten.
Link til disse finner dere øverst på siden.

Venneforeninga ønsker dere alle – en riktig god sommer !!!

Til byen under Festspillene i Nord Norge ???

Hvis vi får lov til å ha båten liggende ved «Grytøypiren» i byen under Festspillene, så vil en flaggpyntet M/S Grytøy kanskje pryde byen disse dagene.
Vi er også avhengig av midlertidig «fartstillatelse» og noen som kan passe på båten, men dette lar seg sikkert ordne.
Kanskje Grytøy Mannskor kan komme ombord og gi noen smakebiter på den flotte Shantykonserten som de kanskje skal gjenta i løpet av sommeren ?

Beklager lite informasjon !!!

Jeg har hatt for mye å styre med i lengre tid og dette har dessverre gått ut over både facebook og ikke minst hjemmesia.
I tillegg måtte siste styremøte utsettes og blir ikke avviklet før om ca. to uker.
Mye skjer likevel i «kulissene» og båten har stadig tilsyn.
En av våre medlemmer har kommet med flere viktige innspill, som vi tar på alvor og som vil bli gjenstand for diskusjon på neste møte.

Årsmøteinnkalling

Det innkalles herved til årsmøte i Venneforeninga Grytøy – Harstad Fergeselskap.

Mandag 18. mars 2013 kl 1830
Karlotbrygga i Hagan (Harstad Båtforening)

Vanlige årsmøtesaker, enkel servering.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 11. mars 2013.
Velkommen
Styret

Husk! Medlemskontingenen kun kr 100,- til kontonummer 4730 16 65675
merk innbetalingen med navn, tlf og epostadresse.

Julehilsen 2012

Det første hele året i M/S Grytøys «nye liv» er snart over, og vi vil benytte anledningen til å takke alle privatpersoner og bedrifter som har støttet dette viktige prosjektet. Takk også til Riksantikvaren ved Sverre Nordmo, som ga nærmere 90 000 kroner av årets restmidler.

( Øremerket overdekning av brodekket og avfukter.)

Vi vil også takke venneforeningas første styreleder – Johannes ( Johs ) Sørvoll for en flott innsats. Hadde ikke han tatt initiativet til å danne foreninga og tatt et større privat lån høsten 2011, så hadde kanskje ikke M/S Grytøy blitt reddet. Takk også til tidligere nestleder Jarl Arne Aspaker, kasserer Steinar Westerås og styremedlem Gunnar Nilsen for en solid innsats.

Mannskapet på turen nordover må heller ikke glemmes – deres innsats står det respekt av. Disse var skipper Svenn Samuelsen, førstemaskinist Jacob Lauritsen, kokk Ole Hansen, motormann Vidar Øvregaard, dekksmann Egil Hansen og matros / fotograf Kjell Martin Danielsen. Vidar Øvregaard og Kjell Martin Danielsen, samt Frank Nikolaisen, var også gode medhjelpere mens båten lå i Oslo.

For noen uker siden valgte medlemmene et nytt styre i venneforeninga, og vi ser lyst på fremtiden – ikke minst fordi det er kommet signaler om at båten kanskje blir fredet. I så fall blir det enklere å skaffe midler.

Det eneste som bekymrer oss for tiden er at disponible midler snart er oppbrukt og regninger på strøm og forsikring m.m. er like rundt hjørnet. Båten må også på slipp i løpet av våren / sommeren.

Vi håper derfor at så mange som mulig vil støtte prosjektet økonomisk også i året som kommer og at medlemstallet fortsetter å stige. Et stort antall medlemmer er viktig når vi søker om midler til skuta. (Nærmere orientering kommer over nyttår.)

Da gjenstår det bare å ønske alle M/S Grytøys venner

EI RIKTIG GOD JUL OG ET FREDELIG NYTT ÅR !!!